Polityka prywatności

Preambuła


 • Przykładamy ogromny nacisk na ochronę prywatności użytkowników naszych serwisów internetowych, która ma dla nas ogromne znaczenie. Poniżej publikujemy dokument objaśniający sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych zarządzanych przez spółkę Platforma iGabinet Sp. z o.o. Sp. k.

§ I - Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych

 1. Dane dotyczące użytkowników naszych serwisów internetowych przetwarzane są przez Platforma iGabinet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kilińszczaków 38, 78-600 Wałcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539719, zwaną dalej Operatorem, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika na podstawie jego działań w zakresie korzystania z serwisów internetowych Operatora, lub na podstawie innych przesłanek dopuszczonych ustawowo, legalizujących przetwarzanie danych, głównie w celu realizacji zamawiania usług świadczonych przez Operatora, zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Serwisy internetowe Operatora nie gromadzą danych użytkowników w sposób automatyczny, gdyż zawsze dzieje się to w następstwie odpowiednich i celowych działań użytkowników, w szczególności działań związanych z procesem zamówieniowym usług świadczonych przez Operatora.
 4. Zbiór danych osobowych przechowywany jest na dedykowanych serwerach Operatora przy zachowaniu najwyższego poziomu ochrony. Pełen dostęp do niniejszych danych posiadają wyłącznie wybrani pracownicy Operatora zajmujący się administracją danych oraz obsługą zamówień. Ochrona danych jest dodatkowo zapewniana na etapie ich przekazywania poprzez 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL zapewniający szyfrowanie transmisji danych.
 5. O ile obsługa zamówień tego wymaga, Operator jako administrator danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. W celu uzyskania dostępu do usług oprogramowania świadczonych przez Operatora, wymagane jest dokonanie przez użytkownika stosownego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego, co dotyczy zarówno wersji ewaluacyjnych , jak też pełnych tego oprogramowania. Formularz zawiera szereg pól obejmujących między innymi dane umożliwiające określenie tożsamości zamawiającego (dane osobowe), przy czym obligatoryjne jest wypełnienie niektórych z nich, wskazanych jako informacje wymagane.
 7. Każdemu użytkownikowi wypełniającemu formularz i udostępniającemu Operatorowi swoje dane osobowe Operator umożliwia dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 8. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to na życzenie użytkownika, za jego wyraźną zgodą, lub też na żądanie organów państwa uprawnionych na postawie prawa i prowadzonych przezeń postępowań.

§ II - Polityka przechowywania plików cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych, Operator stosuje mechanizmy tzw. cookies, a zatem informacje generowane przez serwery Operatora na urządzeniu końcowym użytkownika, które te same serwery mogą ponownie odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, jak również Operator może wykorzystywać inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z mechanizmem cookies.
 2. W niniejszym dokumencie opisującym politykę prywatnośći, informacje dotyczące mechanizmu cookies znajdują zastosowanie również w przypadku innych, podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
 3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych Operatora. Zawierają z reguły nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych serwisów, szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego z niego korzystają, w celu ulepszania ich struktury i zawartości
  - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających, a w przypadku formularzy zamówieniowych, możliwe jest podzielenie procesu zamówieniowego na mniejsze etapy rozłożone na kilka podstron
  - dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 5. W ramach serwisów internetowych udostępnianych przez Operatora, możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  - służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
  - umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień oraz wpisów w formularzu zamówieniowym
 6. W większości przypadków oprogramowanie do korzystania z serwisów WWW (przeglądarka internetowa), domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowej chęci zamieszczenia w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym serwisy internetowe Operatora będą mogły uzyskiwać dostęp do tych informacji przy każdorazowej wizycie użytkownika.
 8. Wyłączenie mechanizmów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisów internetowych Operatora, zwłaszcza składania zamówień na wersję próbną lub pełną oprogramowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Operatora.
 9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Operatora, a następnie wykorzystywane przez partnerów Operatora, jednak wyłącznie w zakresie świadczenia usług oprogramowania w postaci usługi, celem zapewnienia najwyższej jakości usług.

§ III - Wykorzystanie informacji zawartych w logach dostępowych

 1. Podobnie jak w przypadku większości wydawców serwisów internetowych, w serwisach Operatora zbierane są informacje dotyczące korzystania z nich przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników dla zapewnienia najwyższej jakości usług.
 2. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Operator może zostać zobowiązana do udostępnienia przechowywanych informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie organów państwa uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego i unijnego, na potrzeby postępowań prowadzonych przez te organy.

§ IV - Kontakt


 • W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki Prywatności opisanej w niniejszym dokumencie stosowanej przez Operatora, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w pkt. I.7., prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres techniczny [at] igabinet.pl.
Start  /  Możliwości  /  Realizacje  /  Opinie  /  Cennik  /  FAQ  /  Aktualności  /  Kontakt

Odwiedź nasz profil: